Wibjörn Karlén
Wibjörn Karlén, född 1937, är Svensk naturgeograf. Han disputerade 1976 vid Stockholms universitet, där han senare blev professor i naturgeografi. Invald i Svenska Vetenskapsakademien. Efter pensioneringen och fram till 2009 redaktör för Geografiska Annaler.

GISS/NASA MANIPULATION OF TEMPERATURE DATA
2013-11-07

For a number of years data on average temperatures from GISS/NASA could be downloaded with a simple procedure. Data of a particular station could be obtained either by stating the name of the station or by marking a point on a displayed global map. In the latter case, a list of stations was shown, that were close to the marked point. By marking one name on the list, a graph appeared with the annual average tempera-tures of that station. By making another choice, a list of monthly average tempera-tures appeared.

This system was closed in the winter 2012/2013. The previous principle of easily accessible data appears to have been abandoned with no advance information. To some extent the “old” data series, here called “2012”, have been replaced with new data series, here called “2013”. These new data series (http: //data.giss.nasa.gov/ gistemp/station_data/) are said to be adjusted in order to better represent actual conditions.

Some of the old data are still available (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v2/) , but procedures are changed, so stations are hard to find. If station names are used, data are rarely obtained. Marking a point on the map results in data for stations in quite a different region than the one desired.

Read more in the following article in pdf format.
Karlén, W., 2013-11-07: GISS/NASA Manipulation of temperature data

/ Wibjörn Karlén
Wibjörn Karlén

Post Elizabet annual mean temperature difference 1885-2009
I samband med uppdatering av temperaturserier från Sydafrika noterade jag att åren före 2009 inte stämde med data som jag tog från samma källa ett par år tidigare. En beräkning av skillnaden mellan tidigare nedladdade data och de som nu ligger ute för hela serien gav det här visade resultatet. För Port Elizabet har data före 1940 minskats med 0,2 oC. Resultatet av denna manipulation är att trenden som tidigare var 0,12 oC/år mot avkylning nu är 0,06 oC mot uppvärmning. För ytterligare ett par undersökta stationer har data från före 1940-1950 sänkts med 0,1 grad.

Om detta visar sig vara vanligt förekommande påverkar detta trenden i temperaturen i Afrika , något som jag diskuterat från andra utgångspunkter tidigare.
/ Wibjörn Karlén
Wibjörn Karlén
Wibjörn Karlén Wibjörn Karlén

 
ARTIKLAR: WIBJÖRN KARLÉN 1973-2010 )
Karlén, W., 2013-11-07: GISS/NASA Manipulation of temperature data
Karlén, W., 2010: Lilla Istiden kan redan vara här. Expressen, p. 4, 7 januari.
Karlén, W., 2009: Klimathysteri sänker normalt miljöarbete. Uppsala Nya Tidning 23 dec. 2009.
Karlén, W., 2009: Ger Klimatpanelens temperaturkurvor en bra bild av klimatets variationer? Polarfront 117: 11-15 (December 2009).
Franzén, L., Karlén, W. and Walin, G., 2009: Climategate - ett hot mot forskarvärldens trovärdighet. Smålandsposten, Tisdagen den 8 december.
Karlén, W. 2009: Ett dyrt misstag. Elbranschen, 3/2009: 26.
Ahlgren, G, et al. 2009: Klimatlarmen har skapat masspsykos, Svenska Dagbladet 31 Juli 2009
Karlén, W., 2009: Den globala uppvärmningen existerar inte. Uppsala Nya Tidning 8 juli 2009
Karlén, W., 2009: Lokala och globala förändringar i klimatet. Stockholmsinitiativets hemsida.
Karlén, W., 2009: Den ändlösa klimatdebatten. Elbranschen 1/2009: 29-31.
Karlén, W. 2008: Klimathot har blivit en trosfråga. Agenda 4/08: 32
Karlén, W., 2006: Inget unikt att glaciärer smälter. Elbranschen 4/2006: 26-28.
Grudd H., Briffa K.R., Karlén W., Bartholin T.S., Jones P.D. and Kromer B.A., 2002: 7400-year tree-ring chronology in northern Swedish Lapland: natural climatic variability expressed on annual to millennial timescales. The Holocene 12 (6): 657-665
Karlén, W., 2001: Global temperature forces by solar irradiation and greenhouse gases? Ambio 30(6): 349-350.
Karlén, W., 2001: Solfläckar och klimat. Nya resultat styrker gammal teori. Elbranschen 1/2001, p. 22-23.
Holmgren, K., Karlén, W., Lauritzen, S.E., Lee-Thorp, J.A., Patridge. T.C., Piketh, S., Repinski, P., Stevenson, C. Svanered, O. and Tyson, P.D., 1999: A 3000-year high-resolution record of palaeoclimate for north-eastern South Africa. The Holocene 9(3): 295-309.
Karlén, W., 1998: Long-term solar forcing of the Holocene climate. Energy & Environment 9(6): 741-744.
Karlén, W., 1998: Climate variations and the enhanced greenhouse effect. Ambio 27(4): 270-274.
Karlén, W. and Kuylenstierna, J., 1996: On solar forcing of Holocene climate: evidence from Scandinavia. The Holocene 6(3): 359-365.
Holmlund, P., Karlén, W. and Grudd, H., 1996: Fifty years of mass balance and glacier front observations at the Tarfala Research Station. Geografiska Annaler 78A(2-3): 105-114.
Holmgren, K., Karlén, W. and Shaw, P., 1995: Paleoclimatic significance of the stable-isotopic composition and petrology of a late Pleistocene stalagmite from Botsvana. Quaternary Research 43: 320-328.
Isaksson, E. and Karlén, W., 1994: Spatial and temporal patterns in snow accumulation and oxygen isotopes, Western Dronning Maud Land, Antarctica. Journal of Glaciology, 40(135): 399-409.
Denton, G.H., Huges T.J. and Karlén, W., 1986: Global ice-sheet system interlocked by sea level. Quaternary Research 26: 3-26.
Karlén, W., 1985: Glacier and climate fluctuations on Mount Kenya, East Africa. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glaciologie 2: 195-201.
Karlén, W., 1976: Lacustrine sediments and thee-limit variations as indicators of Holocene climatic fluctuations in Lappland: Northern Sweden. Geografiska Annaler 58A(12): 1-34.
Denton, G.H. and Karlén, W., 1973: Holocene climatic variations - their pattern and possible cause. Quaternary Research 3(2): 155-205.
 
ANDRA PRESENTATIONER (YOUTUBE FILMER )